VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
481 02/TB-HĐND./TB-HĐND TB giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban Đô thị 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
482 217/TB-PTTH Về việc giới thiệu chức cụ và chữ ký Lãnh đạo Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 23/06/2016 0
483 01/TB-HĐND TB giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban KT-NS 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
484 4032/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thương xuyên 22/06/2016 0
485 498/TB-SKHĐT Thông báo thay đổi mẫu dấu, chức danh, chữ ký 22/06/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0
486 98/TB-STC Giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở 21/06/2016 Sở Tài chính 0
487 4501/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2016 20/06/2016 1
488 62-BC/BTGTU Kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 20/06/2016 0
489 94/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5 năm 2016 20/06/2016 0
490 3926/QĐ-UBND ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử đụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/06/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập