VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
481 13/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 29/06/2016 0
482 522/STP-VP Chức vụ và chữ ký Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố 29/06/2016 0
483 05/CT-UBND Về việc phat động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XII 26/06/2016 0
484 4602/UBND-KGVX V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo 26/06/2016 0
485 98/QĐ-VP Ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại Bãi đỗ xe ngầm phía Nam Trung tâm hành chính thành phố 23/06/2016 0
486 03/TB-HĐND/TB-HĐND TB v/v giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban Pháp chế 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
487 04/TB-HĐND TB giới thiệu chức danh và chữ ký lãnh đạo Ban VH-XH 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
488 02/TB-HĐND./TB-HĐND TB giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban Đô thị 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
489 217/TB-PTTH Về việc giới thiệu chức cụ và chữ ký Lãnh đạo Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 23/06/2016 0
490 01/TB-HĐND TB giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo Ban KT-NS 23/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập