VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2801 09/2010/TT-BNV Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cácngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 10/09/2010 0
2802 1677/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới nội dung các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh 09/09/2010
2803 1420.SNG-LSVK V/v triển khai việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp HCNG, HCCV qua đường bưu điện 09/09/2010 0
2804 819/TB-CCMT Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chi cục Trưởng - Phụ trách Chic cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 08/09/2010 1
2805 5484/KH-UBND Tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy vi tính năm 2011 06/09/2010 0
2806 862/UBND-NN V/v tham gia ý kiến góp ý tại Hội thảo kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoà Vang giai đoạn 2010-2015 (Kèm báo cáo đánh giá thực trang phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện ) 06/09/2010
2807 5450/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/09/2010
2808 231/BC-TĐC Tình hình triển khai tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi đua khen thưởng (kèm tổng hợp kết quả khen thưởng của tập thể) 05/09/2010
2809 218/TCHC-BV V/v thực hiện yêu cầu kiến nghị của đoàn thanh tra 05/09/2010
2810 3814/VP-VX V/v tham gia Techmart Thủ đô năm 2010 05/09/2010
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập