VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2761 6283/QĐ_BCT V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 18/01/2011
2762 1281 V/v thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 16/01/2011 1
2763 644 Về việc phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Củ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 16/01/2011 0
2764 288 V/v đính chính quyết định số 308/QĐ-UBND của UBND thành phố 16/01/2011 0
2765 03/2011/QĐ-UBND Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/01/2011 0
2766 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hương trợ cấp hàng tháng 09/01/2011 0
2767 02 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điwwù hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 08/01/2011 0
2768 357 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 08/01/2011
2769 10437/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung Công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trạm kiểm định Xitec Ôtô 30/12/2010
2770 52/2010/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/12/2010 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập