VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2751 1013/QĐ-UBND Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm ơphaps luật năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 27/01/2011
2752 386/SXD-VP V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2008 27/01/2011 0
2753 07/BC-STTTT Tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2010 27/01/2011
2754 930/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011 26/01/2011 0
2755 927 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009 26/01/2011 0
2756 963/QĐ-UBND ` Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thóng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 26/01/2011 0
2757 10/TTTP-VP V/v cử lãnh đạo và chuyên viên tham dự khóa đào tạo về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 26/01/2011
2758 878/QĐ-UBND V/v chuyển cơ quan quản lý trực tiếp của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng 25/01/2011
2759 147/STC-HCSN V/v thẩm định dự toán chi sự nghiệp KHCN năm 2011 25/01/2011
2760 212 V/v thông báo văn bản mới ban hành 19/01/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập