VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2741 380/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 08/02/2011
2742 1142/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
2743 06/2011/QĐ-UBND ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
2744 1141/QĐ-UBND V/v thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
2745 22/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của lãnh đạo UBND thành phố với Giám điốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 01 năm 2011- 07/02/2011
2746 54/STTTT-CNTT V/v phổ biến Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước 07/02/2011
2747 15-BC/TU Báo cáo tháng 01 năm 2011 30/01/2011
2748 12/BC-UBND Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 28/01/2011 0
2749 993 Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2011 của thành phố Đà Nẵng 27/01/2011 0
2750 56/GM-VP Tham dự buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố với các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa- xã hội 27/01/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập