VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2731 309 V/v báo cáo 6 tháng, cả năm về công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương 16/02/2011 0
2732 13/2011/NĐ-CP Về an toàn công trình dầu khí trên đát liền 10/02/2011 0
2733 386/VP-VX V/v điều chỉnh chương trình làm việc 09/02/2011
2734 59/TB-QLTT V/v di chuyển trụ sở làm việc của Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc 09/02/2011
2735 1169/QĐ-UBND V/v điều chỉnh thời gian học tập và hỗ trợ kinh phí cho ông Nguyễn Văn Lời 08/02/2011 1
2736 28/CCTS-TH V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo về hợp tác quản lý chất lượng theo ISo 9001:2008 08/02/2011
2737 676/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chương trình hành động số 05-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 08/02/2011 0
2738 281/PC-VP Chuyển Công văn số 104/BKHCN-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đè nghị cung cấp thông tin về thực thi wuyrrnf sở hữu trí tuệ năm 2010 08/02/2011
2739 34/NS V/v đề cử cán bộ tham dự chương trình của APO 08/02/2011
2740 342/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 08/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập