VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2721 282 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với coogn tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới 23/02/2011 0
2722 129 V/v truyển sinh thạc sĩ năm 2011 23/02/2011 0
2723 128 V/v tuyển sinh Tiến sĩ năm 2011 23/02/2011 0
2724 03 Về việc khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/02/2011 0
2725 500 V/v thông báo văn bản mới ban hành 21/02/2011 0
2726 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN Quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTG ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát nhân dân 17/02/2011 0
2727 07/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung mục I, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố 17/02/2011 0
2728 1333 Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2010 17/02/2011 0
2729 328 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sach Khoa học và cong nghệ năm 2012 17/02/2011 0
2730 1315 Về việc coogn nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 17/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập