VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2711 523 Ban hành chương trình hành cộng của Hội Khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp nhủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội 09/03/2011 0
2712 265 V/v thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV 08/03/2011 0
2713 32 V/v thông báo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2011 08/03/2011 0
2714 496 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 08/03/2011 0
2715 30/2011/TT-BTC Quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước 01/03/2011 0
2716 1037 V/v triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích, phát triển ngành mây tre 01/03/2011 0
2717 05/TB-SKHDT V/v thay đổi trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng 01/03/2011 0
2718 1035 V/v chấn chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN 28/02/2011 0
2719 560 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 27/02/2011 0
2720 571 V/v thông báo văn bản mới ban hành 27/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập