VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2701 2140 V/v thành lập Văn phòng thuộc Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 20/03/2011 0
2702 2141 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng thuojc Ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 20/03/2011 0
2703 2139 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 20/03/2011 0
2704 16 V/v khảo sát tài liệu liệu trữ 16/03/2011 0
2705 755 V/v thông báo văn bản mới ban hành 16/03/2011 0
2706 14/TB-TTUD V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ 15/03/2011 0
2707 08 V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc Sở 15/03/2011 0
2708 434 V/v thông báo thực hiện dịch vụ trực tuyến đối với thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hộ thảo quốc tế 13/03/2011 0
2709 558 V/v hướng dẫn đề xuất dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2012 13/03/2011 0
2710 33 V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký Lãnh đạo của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 10/03/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập