VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2661 91 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 29/07/2011
2662 1685 Thông báo giới thiệu chữ ký ông Mai Hà - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và công nghệ - bà Lê Thị Việt Lâm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và công nghệ 19/07/2011
2663 1674 Giới thiệu chữ ký Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Trần Văn Tùng 18/07/2011
2664 5885 Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và sử dụng Vùng đệm Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng 11/07/2011 1
2665 2189 V/v kinh phí tổ chức kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm tại các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm 10/07/2011 0
2666 2131 V/v thông báo văn bản mới ban hành 04/07/2011 0
2667 17/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 6 và Điều 30 Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của ỦY ban nhan đan thành phố Đà Nẵng 03/07/2011 0
2668 1117/ V/v chương trình học bổng ASEAN của chính phủ NewZealand 03/07/2011 0
2669 5366 Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 23/06/2011
2670 5259 Phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 21/06/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập