VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2651 159 V/v chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực JDS Nhật Bản 29/08/2011 1
2652 5155 V/v thực hiện công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng 23/08/2011 0
2653 22/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đỏi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/08/2011 0
2654 24/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định chính sahcs hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đốiv ới đối tượng thuộc diện di dời, , giải tỏa, thu hôi đất sản xuất trên địa bàn thành phố 21/08/2011 0
2655 4976 V/v triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sahcs nhà nước 15/08/2011 0
2656 15/2011/TT-NNNN Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh 11/08/2011 0
2657 102 V/v treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 10/08/2011
2658 6892 V/v ban hành kế hoạch thực hiện bình đẳng giới tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 09/08/2011 0
2659 104 V/v thông báo số diện thoại của Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các phòng cảnh sát PC và CC tại địa phương 08/08/2011 0
2660 12 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố thành phố Đà Nẵng 02/08/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập