VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2641 147 V/v mời tham gia lớp Đại học văn bằng 2 ngành báo chí 28/09/2011 0
2642 8491 V/v điều chỉnh Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 28/09/2011 0
2643 4951 Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chương trinhfmuwcj tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, lonhx vực năng lượng và giao thông" 27/09/2011 0
2644 3018 Về việc thành lập Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thông và miền núi giai đoạn 2011-2015 25/09/2011 0
2645 25 V/v mời tham dự hội thảo thông tin về chương trình học bổng Cambridge 11/09/2011 0
2646 7883 Về việc quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/09/2011 0
2647 27/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cáo thành phố Đà Nẵng 09/09/2011 0
2648 611 V/v thay đổi địa chỉ đơn vị 07, đươcng Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 04/09/2011 0
2649 151 V/v mời tham gia cuộc thi ý tưởng xây dựng và phát trienr thành phối Đà Nẵng lần II 31/08/2011 0
2650 2865 Về hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ thẩm định và trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng 29/08/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập