VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2621 3894 V/v tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo thành phố với đại diện các doanh nghiệp 27/11/2011 0
2622 106 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chức ký số 22/11/2011 0
2623 105 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 15/11/2011 0
2624 104/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu 15/11/2011 0
2625 2860 V/v giới thiệu mẫu dấu và chữ ký Địa chỉ của Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ : Phòng 317, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 04.39439663 13/11/2011
2626 219 V/v đăng ký tham gia học bổng ENdeavour quản lý (Úc) niên khóa 2012 06/11/2011 0
2627 9457 Về việc phân công Laxnhd dạo UBND thành phố phụ trách chỉ đạo công tác thu hồi đất, giải tỏa đền bù các dự án, giải quyết khiếu nại tố cáo và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/11/2011 0
2628 99/2011/ND-CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 26/10/2011 0
2629 6732 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố 25/10/2011 0
2630 9253 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/10/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập