VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2611 2406 Ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 17/12/2011 0
2612 4091 V/v thông bsao văn bản mới ban hành của Trung ương 14/12/2011 0
2613 10654 ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 12/12/2011 0
2614 10598 Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại thành phố Đà Nẵng 11/12/2011 3
2615 10499 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2020 07/12/2011 0
2616 7900 Tổ chwucs cuộc thi dù bay Quốc tế Đà Nẵng 2012 07/12/2011 0
2617 10220 Về veiecj thành lập Hội đồng Giao dục quốc phòng, an ninh thành phố Đà nẵng 28/11/2011 0
2618 3910 V/v hạn chế tổ chức các hoạt động gây cản trở giao thông trong khu vực nội thành 28/11/2011 0
2619 3911 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 28/11/2011 0
2620 7646 V/v tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND 27/11/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập