VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2581 383 v/v hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 25/03/2012 0
2582 672 V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 15/03/2012 0
2583 581 V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, dịch cúm gia cầm, cúm A (H5Ni) và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thành phố 12/03/2012 0
2584 599 V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố (bán photo) 08/03/2012 0
2585 580 V/v thông báo văn bản mới ban hành 06/03/2012 0
2586 09 Ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 02/03/2012 1
2587 518 V/v thông báo văn bản mới ban hành Trung ương 29/02/2012 0
2588 1098 V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) 29/02/2012 0
2589 05 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố 23/02/2012 0
2590 06 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/02/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập