Luật số 42/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 42/2019/QH14 Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành 14/06/2019 Ngày xuất bản 02/01/2020
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Loại văn bản Luật
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Quốc hội
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Luat so 42 ve sua doi Luat SHTT.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc ban hành “Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp”
  2. Luật sở hữu trí tuệ
  3. NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
  4. NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập