LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng; trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì tiếp vào ngày làm việc kế tiếp.

2. Thanh tra Sở

          Thanh tra Sở tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3. Thời gian tiếp công dân

          - Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

          - Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30.

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập