VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
241 199 V/v đăng ký múa vẽ xem cuộc thi trình diễn pháp hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 03/02/2012 0
242 606 V/v liên quan đến việc triển khai kiểm tra tiến độ các khu TĐC trọng điểm 05/02/2012 0
243 979 V/v ban hành danh mục 3 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2012 05/02/2012 0
244 681 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2012 09/02/2012 0
245 338 V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 12/02/2012 0
246 337 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Khoa học và công nghệ 12/02/2012 0
247 743 Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012 13/02/2012 0
248 174 V/v phân công lãnh đạo phụ trách và công chức theo dõi tình hình thực hieenjcoong tác nội vụ tại các sở, ban, ngành, quận, huyện 15/02/2012 0
249 05 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố 23/02/2012 0
250 06 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/02/2012 0
251 518 V/v thông báo văn bản mới ban hành Trung ương 29/02/2012 0
252 1098 V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) 29/02/2012 0
253 09 Ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 02/03/2012 1
254 580 V/v thông báo văn bản mới ban hành 06/03/2012 0
255 599 V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố (bán photo) 08/03/2012 0
256 581 V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, dịch cúm gia cầm, cúm A (H5Ni) và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thành phố 12/03/2012 0
257 672 V/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương 15/03/2012 0
258 383 v/v hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 25/03/2012 0
259 1806 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng 26/03/2012 0
260 2002 V/v địa điểm bán vé xem trình diễn pháo hoa 03/04/2012 0
261 2162 V/v công bố các số điện thoại nóng phục vụ cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2012 08/04/2012 0
262 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 11/04/2012 0
263 54 V/v nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5 15/04/2012 0
264 17 Về việc bãi bỏ một nội dung quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Quyết định 28/2010/QĐ-UBND nbgayf 01/6/2010 của UBND thành phố Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/04/2012 0
265 1050 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 18/04/2012 0
266 2536 Tổ chức hội thi pháp luật với thanh thiếu niên thành phố Đà Nẵng năm 2012 19/04/2012 0
267 20 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/04/2012 1
268 21 Ban hành hệ số áp ugnj đối với các thửa đất có ví trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/05/2012 0
269 1318 V/v thông báo văn bản mới ban hành 14/05/2012 0
270 813 Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012-2013 20/05/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập