VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
781 414/TB-SKHCN Về việc phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn 05/09/2013 0
782 487/BCĐCVĐ Tổ chức ngày hội hàng Việt nam 2013 08/09/2013 0
783 29/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/09/2013 0
784 6221/QĐ-UBND Công bố danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/09/2013 0
785 7940/UBND-NCPC V/v tiêp tục tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính 08/09/2013 0
786 167/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2013 08/09/2013 0
787 270/NLCLC V/v giới thiệu ứng viên đào tạo bậc sau đại học theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2013 10/09/2013 0
788 8098/UBND-KTTH V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2010 của Chủ tịch UBND thành phố 11/09/2013 0
789 110-QĐ/BCĐ Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 15/09/2013 0
790 8276/UBND-QLDtuw V/v triển khai công tác phòng chống bão lụt tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/09/2013 0
791 166-TB/TU Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015 18/09/2013 0
792 107/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 19/09/2013 0
793 05/TB-VPNTMN Thông báo và giới thiệu chữ ký 19/09/2013 0
794 34/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre 23/09/2013 0
795 2404/VP-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 23/09/2013 0
796 6587/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một sô văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ 25/09/2013 0
797 8546/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trong các tháng cao điểm 25/09/2013 0
798 136/TB Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký 26/09/2013 1
799 135/TB Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký 26/09/2013 0
800 3105/TB-BKHCN Thông báo và giới thiệu chữ kỹ 26/09/2013 0
801 111/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 29/09/2013 0
802 24/2013/TT-BKHCN Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 29/09/2013 0
803 476/QĐ-VP Về việc phân công lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố theo dõi trên địa bàn tham mưu UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa bão năm 2013 gây ra 29/09/2013 0
804 6685/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/09/2013 0
805 6677/QĐ-UBND V/v phân công lãnh đạo UBND thành phố phụ trách địa bàn chỉ dạo xử lý, ứng phó với tình hình mưa, báo năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/09/2013 0
806 1130/TB Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký 29/09/2013 0
807 1050/TB về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Phó Liên đoàn Trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ 29/09/2013 0
808 301/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 9 năm 2013 30/09/2013 0
809 115/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 02/10/2013 1
810 291/NLCLC V/v mời tham dự buổi giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản 02/10/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập