VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
691 146-BC/TU Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 03/07/2013 0
692 1193/SNV-QLVTLT V/v các tiêu chuẩn quốc gia về bìa hồ sơ, hộp, giá bảo quản tài liệu lưu trữ 04/07/2013 0
693 5679/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động số 25-Ctr/TU ngày 22/02/2013 của Thành ủy Đà Nẵng 04/07/2013 0
694 151/PTM Dự lớp tập huấn "Giải pháp chủ yếu tái cơ cấu để phát triển bền vững doanh nghiệp Việt Nam - các giải pháp xử lý nợ xấu và hàng tồn kho tối ưu" 04/07/2013
695 21/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/07/2013 0
696 504/TB-SKHCN Chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới 08/07/2013 0
697 291/TB-KHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký 08/07/2013 0
698 313/TB-BVPSN Về việc thay đổi con dấu Bệnh viện 08/07/2013 0
699 39/2013/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu 09/07/2013 0
700 40/2013/NQ-HĐND Về quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/07/2013 0
701 4761/QĐ-UBND Điều chỉnh thành viên Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của thành phố Đà Nẵng 10/07/2013 0
702 43/2013/NQ-HĐND Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 10/07/2013 0
703 42/2013/NQ-HĐND Đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2013 10/07/2013 0
704 41/2013/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/07/2013 0
705 4768/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2015 10/07/2013 0
706 14/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia 11/07/2013 0
707 203/NLCLC V/v chương trình học bổng ITEC 2013-2014 11/07/2013 0
708 1727/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 11/07/2013 0
709 4854/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020 12/07/2013 7
710 4865/QĐ-UBND Ban hành phương án xử lý tình huống khẩn cấp về cháy, nổ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/07/2013 0
711 2369/CT V/v tổ chức tập huấn, giới thiệu chính sách thuế 14/07/2013 0
712 01-TB/BNCTU Giới thiệu mẫu dấu, chữ ký, số điện thoại Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng 14/07/2013 0
713 877/TB-SNN Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Trần Viết Phương 14/07/2013 0
714 238/TB-SKHCN Chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Gi Lai 15/07/2013 0
715 1794/VP-VX V/v triển khai văn bản về khoa học và công nghệ 17/07/2013 0
716 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 18/07/2013 0
717 80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lượng và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 18/07/2013 0
718 601/STTTT-CNTT V/v hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo 18/07/2013 0
719 07/TB-BQLKCNC Về việc giới thiệu chữ ký và chức danh của Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 18/07/2013 0
720 605/STTTT V/v hướng dẫn phòng tránh tình trạng tấn công mạng theo dạng DDoS 21/07/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập