VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
661 203/BC-STTTT Kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố Đà Nẵng năm 2012 09/06/2013 0
662 07.ĐL V/v kế hoạch đào tạo kiểm định viên tháng 7 năm 2013 11/06/2013 0
663 07.CL V/v kế hoạch dào tạo hệ thống quản lý tháng 7 năm 2013 11/06/2013 0
664 5008/KH-UBND Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/06/2013 0
665 4986/UBND-KTN V/v thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 12/06/2013 0
666 121/TTPTHT V/v cảnh báo có nội dung giả mạo gửi đến hệ thống thư điện tử thành phố 12/06/2013 0
667 4164/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/06/2013 1
668 59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 16/06/2013 0
669 219/TB V/v tổ chức các khóa đào tạo tháng 7 năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng 16/06/2013 0
670 340/TB-SKHCN V/v phân công nhiệm vụ, công tác của Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên 16/06/2013 0
671 4218/QĐ-UBND Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 17/06/2013 0
672 220/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh ĐăCNông 18/06/2013 0
673 219/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ kỹ của đồng chí Phạm Ngọc Danh Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh ĐăcNông 18/06/2013 0
674 194/TB-VP Về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 18/06/2013 0
675 194/GM Về việc tham dự lớp bồi dưỡng "Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư" 18/06/2013 0
676 5151/UBND-KTN V/v sử dụng dịch vụ của Bưu điện thành phố Đà Nẵng 18/06/2013 0
677 384/QĐ-VP Về việc phân công nhiệm vụ bổ sung đối với các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố 23/06/2013 0
678 02/2013/TT-BNG Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm để nghị cấp thị thực 24/06/2013 0
679 151/TB-CSMT Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ vừa làm vừa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2013 24/06/2013 0
680 514/STTTT-BCXB V/v thực hiện các quy định về hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/06/2013 0
681 186/BC Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2013 25/06/2013 0
682 272/TB-KHCN Giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ kỹ 27/06/2013 1
683 2136/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Nội vụ 28/06/2013 0
684 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 30/06/2013 0
685 92/TB V/v chuyển trụ sở làm việc vủa Văn phòng Hiệp hội DNNVV Đà Nẵng 30/06/2013 0
686 1481/TB-BCH V/v đổi tên cơ quan khoa học - công nghệ và Môi trường 01/07/2013 0
687 1628/VP-VX V/v triển khai văn bản QPPL về khoa học và công nghệ 02/07/2013 0
688 5626/UBND-TH V/v xây dựng báo cáo đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 02/07/2013 0
689 83/SĐH V/v Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Biến đổi khí hậu 02/07/2013 0
690 02/GM Tham dự lớp tập huấn "Quản lý tài chính dự án đầu tư và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán chủ đầu tư" 02/07/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập