VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
601 2748/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh và bổ sung thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện đề án Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" 23/04/2013 0
602 2750/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án "Xây dựng Đà Nẵng t- thành phố môi trường" 23/04/2013 0
603 902/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 23/04/2013 0
604 3411/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Liên Chiểu 25/04/2013 0
605 3406/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Thanh Khê 25/04/2013 0
606 3410/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Cẩm Lệ 25/04/2013
607 3409/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Hải Châu 25/04/2013 0
608 3408/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Ngũ Hành Sơn 25/04/2013 0
609 3407/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Sơn Trà 25/04/2013 0
610 3412/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII huyện Hòa Vang 25/04/2013 0
611 127/TB-VP Về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản liên tịch và văn bản của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 25/04/2013 0
612 939/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 25/04/2013 0
613 427/TB Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 01/05/2013 0
614 428/TB-VKHTLVN Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ 01/05/2013 0
615 2937/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/05/2013 0
616 3007/QD-UBND V/v công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng 05/05/2013 0
617 09/2013/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe 05/05/2013 0
618 1223/TB-BKHCN Thông báo giới thiệu chữ ký 05/05/2013 0
619 3596/UBND-NCPC V/v quản lý, sử dụng pháo 05/05/2013 0
620 03/TB-KT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó trưởng phòng Kinh tế quận Cẩm Lệ 05/05/2013 0
621 1269/TB-SKHCN Thông báo và giới thiệu chữ ký 07/05/2013 0
622 1287/BKHCN V/v kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương 08/05/2013 0
623 1041/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Nội vụ 08/05/2013 0
624 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 09/05/2013 0
625 1297/TB-BKHCN Thông báo và giới thiệu chữ ký 09/05/2013 0
626 106/BQLKCNC V/v cảm ơn việc hỗ trợ liên kết website KCNC Đà Nẵng 12/05/2013 0
627 26/TB-CCMT Về việc giới thiệu chức vụ của bà Phan Thị Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Đà Nẵng 13/05/2013 0
628 16/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/05/2013 0
629 560/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ 13/05/2013 0
630 1101/VP-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 13/05/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập