VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
511 628/ĐL Giải cờ tướng và Cờ vua các CLB thành phố Đà Nẵng năm 2013 27/02/2013 0
512 02/TB-PKT Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó trưởng phòng kinh tế quận 27/02/2013 0
513 1527/QĐ-UBND Công nhận Đỉnh đèo u lịch địa phương của thành phố Đà Nẵng 27/02/2013 0
514 18/TTGDCNTT V/v giới thiệu tổng quan hành chính công thành phố đến người dân 28/02/2013 0
515 652/SVHTTDL V/v đăng ký mua vé xem "Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013" 28/02/2013 0
516 1608/QĐ-UBND Về việc tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 28/02/2013 0
517 31/CV V/v tạm hoãn thời gian bắt đầu hoạt động chính thức của khu nghỉ mát Pulchra 01/03/2013
518 21/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tài nguyên Và Môi trường 03/03/2013 0
519 19-TB/TU Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 03/03/2013 0
520 1676/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 05/03/2013 0
521 53/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh ĐăcLăk 06/03/2013 0
522 452/VP-VX V/v triển khai văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ 06/03/2013 0
523 32/QĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban Chủ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 07/03/2013 0
524 22/TB-TGV Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc 07/03/2013 0
525 45/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết - Trưởng ban Ban chỉ dạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố tại cuộc họp ngày 20/02/2013 07/03/2013 0
526 1741/UBND-KTTH V/v thận trọng với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài 07/03/2013 0
527 08/2013/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ 07/03/2013 0
528 1730/UBND-VX V/v tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước 07/03/2013 0
529 05b/TB-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở 09/03/2013 0
530 1784/UBND-KTN V/v triển khai sắp xếp, ngầm hóa cáp thông tin năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/03/2013 0
531 01/2013/TT-TTCP Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thành tra 11/03/2013 0
532 222/KBĐN-KSC V/v bổ sung, sửa đổi mẫu biểu chứng từ kế toán 11/03/2013 0
533 48/TB V/v sử dụng mẫu dấu mới của Chi cục TCĐLCLCL Trà Vinh 13/03/2013 0
534 35/NQ-CP Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vức bảo vệ môi trường 17/03/2013 0
535 1991/UBND-QLĐTư V/v triển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng 17/03/2013 0
536 42/KH-BCĐ Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013 17/03/2013 0
537 04CL/DT-KH V/v kế hoạch đào tạo hệ thống quản lý tháng 4 năm 2013 17/03/2013 0
538 04/KH V/v kế hoạch đào tạo kiểm định viên tháng 4 năm 2013 17/03/2013 0
539 1989/QĐ-UBND Công bố danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/03/2013 0
540 2109/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 18/03/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập