VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
481 1067/UBND-QLDTu V/v đảm bảo giao thông phục vụ tết Quý Tỵ và kiểm tra ra quân đầu năm các công trình trên địa bàn thành phố 03/02/2013 0
482 1192/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp đảm báo an ninh trật tự, an toàn phóng cháy chữa cháy tại khu chung cư, nhà liền kề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/02/2013 0
483 29/NLCLC V/v giới thiệu ứng viên tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn độ 04/02/2013 0
484 268/STC-ĐT V/v áp dụng Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính 05/02/2013 0
485 16/2013/NĐ-CP Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 05/02/2013 0
486 1160/UBND-VX V/v bổ sung nhân vât vào Quỹ tên đường 05/02/2013 0
487 208/TB-TGV Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc 06/02/2013 0
488 146-TB/TU Về việc phụ trách Thành ủy Đà Nẵng 06/02/2013 0
489 27/BC-UBND Về việc công tác chuẩn bị đón Tết, tình hình thị trường và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trước, trong và sau Tết 2013 14/02/2013 0
490 90/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành 17/02/2013 0
491 03/CV-PVH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Lê Anh Tuấn, Phó Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế 17/02/2013 0
492 10/TTCNSH V/v báo cáo tình hình sử dụng dự toán kinh phí ngân sách năm 2012 18/02/2013 0
493 97-TB/TU Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Quận ủy 18/02/2013 0
494 98-TB/QU Giới thiệu chức danh và chữ ký Phạm Tấn Xử - Phó Bí thư quận ủy 18/02/2013 0
495 03/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hưng Yên Vũ Văn Thắng 18/02/2013 0
496 319/TB Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 19/02/2013 0
497 329/Vp-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 19/02/2013 0
498 20/QLKH V/v đăng ký tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành KSCLSPHH 19/02/2013 0
499 147/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nhà nước giai đoạn 2011-2015 19/02/2013 0
500 336/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Bộ Nội vụ 20/02/2013 0
501 56/TB-SKHCN Giới thiệu chức danh và chữ ký 20/02/2013 0
502 1444/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc xét chọn, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2012 và 2013 21/02/2013 0
503 1369/UBND-QLDTu V/v bổ sung các công tác xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng 21/02/2013 4
504 347/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao 21/02/2013 0
505 812-CV/VPTU V/v đính chính văn bản 25/02/2013 0
506 54/DDBQH-VP V/v đề nghị tham gia góp ý dự án luật 25/02/2013 0
507 338/SNV-TTS V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 26/02/2013 0
508 1508/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2017 26/02/2013 0
509 394/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 27/02/2013 0
510 1512/UBND-VX V/v hỗ trợ cho người lao động bí mất việc trong các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn 27/02/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập