VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
331 192 Dự Hội thảo Giám đốc các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương lần thứ 5 thời gian: 25-26/10/2012 07/10/2012 0
332 130 V/v giới thiệu mẫu con dấu mới của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng 08/10/2012 0
333 46 Ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/10/2012 0
334 8402 v/v công ty TNHH Lotte Đà Nẵng gặp gỡ và tiếp xúc với khách hàng 10/10/2012 0
335 8433 Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/10/2012 0
336 44 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 14/10/2012 0
337 99-BC.VPTU giữa tháng 10 năm 2012 15/10/2012 0
338 4032 V/v thông báo văn bản mới ban hành 15/10/2012 0
339 48 Về việc bãi bỏ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/10/2012 0
340 8558 V/v ban hành Đề án "Phát triển hệ thống thư viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2015 và đinh hướng đến năm 2020" 17/10/2012 0
341 8667 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 161/2012/TT-BTC của Bộ tài chính 18/10/2012 0
342 86 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường 18/10/2012 0
343 4064 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 18/10/2012 0
344 277 Kết luận của Phí Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông ngày 11/10/2012 21/10/2012 0
345 175 V/v phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS 21/10/2012 0
346 8711 Về việc ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết thi hành Bộ luật hình sư năm 1999 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/10/2012 0
347 8708 Về việc phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải y tế thành phố Đà Nẵng và kế hoạch quản lý chất thải các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện của Bộ Y tế 22/10/2012 0
348 321 Mở lớp chuyển đổi kiến thức quản lý nhà nước để dự thi cao học chuyên ngành Quản lý công 25/10/2012 0
349 8984 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quận Thanh Khê 26/10/2012 0
350 8983 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quaanj Sown Traf 26/10/2012 0
351 8982 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quận Ngũ Hành Sơn 26/10/2012 0
352 8981 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quận Liên Chiểu 26/10/2012 0
353 8980 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quận Hải Châu 26/10/2012 0
354 8979 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quận Cẩm Lệ 26/10/2012 0
355 8978 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII huyện Hòa Vang 26/10/2012 0
356 1601 Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 28/10/2012 0
357 8999 Về việc Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 30/10/2012 0
358 287 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển dịch vụ thành phô Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 30/10/2012 0
359 9138 Ban hành Bộ tiêu chí công nhận tổ dân phố, thôn, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn vê an ninh trật tự" trên địa ban thành phố Đà Nẵng 05/11/2012 0
360 9208/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Hội Nữ trí thức thành phố Đà Nẵng 06/11/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập