VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
271 97 V/v giới thiệu ứng vien dự nguông tham gia Đề án mă, 2013-2015 20/05/2012 0
272 651 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam năm 2012 22/05/2012 0
273 1396 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 23/05/2012 0
274 3639 Tổ chức cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2012 27/05/2012 0
275 3641 V/v hỗ trợ tìm kiếm các ứng viên tham gia Cuộc thi người đẹp Đà Nẵng năm 2012 27/05/2012 0
276 89 Về việc tổ chức Cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2012 27/05/2012 0
277 4185 Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đói chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước của thành phố Đà Nẵng 29/05/2012 0
278 1524 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 03/06/2012
279 39 Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà ông Nguyễn Đắc Xứng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 12/06/2012
280 1645 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 15/06/2012 0
281 542 Về việc đào tao, nâng cao kỹ năng CNTT cho cán bộ, công chức thành phố Đà nẵng 24/06/2012 0
282 1859 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 02/07/2012 0
283 1232 Kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí khoa học công nghệ của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2011 09/07/2012 0
284 1894 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban dân tộc giai đoạn 2012-2020 09/07/2012 1
285 1963 V/v thông basio văn bản mớ ban hành của Trung ương 12/07/2012 0
286 07 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 thành phố Đà Nẵng 15/07/2012 0
287 5372 V/v đề xuất nội dung các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình hợp tác với Bộ KHCN giai đoạn 2013-2015 18/07/2012 0
288 5882 Về việc Phê duyệt Đề ánquy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 22/07/2012 0
289 5440 V/v quản lý hoạt động thu mua àng hóa của thương nhân Trung Quốc 22/07/2012 0
290 2106 V/v thông báo văn bản QPPL của Bộ Khoa học và Công nghệ 26/07/2012 0
291 139 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2012 26/07/2012 0
292 190 Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 7 năm 2012 29/07/2012 0
293 323 V/v giới thiệu chức danh, chữ kỹ ông Đoàn Văn Bắc - Giám đốc Trung tâm KTTCĐLCL 01/08/2012
294 2182 V/v thông báo văn bản mời ban hành 05/08/2012 0
295 6310 Ban hành quy định về quanrlys biên chế, lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Năng quản lý 05/08/2012 0
296 2267 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 09/08/2012 0
297 173 V/v giới thiệu chương trình học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản 12/08/2012 0
298 133 V/v treo cờ, khẩu hiệu và nghĩ lễ nhân dịp 67 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam 15/08/2012 0
299 476 Kết quả thực hiện 3 năm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam" 19/08/2012 0
300 37 Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/08/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập