VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
81 18-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động "Tòa dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 13/03/2017 0
82 08/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 200/2001/QĐ-UBND ngày 31/12/2001 của UBND thành phố về việc điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP.. 09/03/2017 0
83 63/BC-UBND áo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2017 09/03/2017 0
84 91/TTĐHĐTH Về điểm bán vé xe buýt trợ giá tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 09/03/2017 0
85 84/TB-VP Kết luận cảu PCT thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộ họp rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2017 09/03/2017 0
86 61/BC-UBND Tình hình thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà nẵng trong năm 2016 08/03/2017 0
87 1600/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dcihj Giới Trái đất 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/03/2017 0
88 181/KH-STTTT Tuyên truyền,quảng bá sự kiến APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng 08/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
89 447/TB-TĐC Giới thiệu chức danh và chữ ký 07/03/2017 0
90 389/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền, quảng bá lễ hội Quán Thế Âm 19/2 -Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2017 07/03/2017 Sở Thông tin và Truyền thông 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập