Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 39/2019/QĐ-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 09/09/2019 Ngày xuất bản 21/11/2019
Ngày hiệu lực 19/09/2019 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học công nghệ Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 39.2019.QĐ.UBND.PDF
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
  2. Ban hành Danh mục Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
  3. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
  4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố.
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập