Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
141 Nghiên cứu thuốc tân dược hỗ trợ cai nghiện ma túy Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
142 Cải tiến máy dệt thoi GA615-H Trung Quốc thành máy dệt kiếm mềm Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
143 Phát triển dịch vụ vận tải và kho bãi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
144 Lịch sử công tác Tuyên giáo Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1930-2010) Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
145 Phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
146 Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2020. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
147 Nghiên cứu thực trạng ăn mòn, xâm thực các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp vùng ven biển thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp phòng chống Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
148 Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình và thành lập bản đồ cấu trúc nền địa chất phục vụ đề xuất quy hoạch xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp công trình ngầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
149 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản của thành phố và điều kiện tự nhiên, môi trường, sinh thái nhằm cung cấp căn cứ khoa học cho việc bố trí qui hoạch phát triển ngành, lãnh thổ, xây dựng và kế hoạch dự án phát triển KT-XH TP. Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
150 Giải pháp quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Đà Nẵng đến năm 2015. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
151 Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
152 Cải tiến máy đốt lông vải để nâng cao chất lượng sản phẩm. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
153 Biến đổi tâm lý xã hội của cư dân thành phố Đà Nẵng dưới tác động của quá trình đô thị hóa. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
154 Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh đái tháo đường ở dộ tuổi 20 đến 64 tuổi tại thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
155 Một số giải pháp tăng cường công tác quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả qua hoạt động công ty cổ phần sau cổ phần hóa trên địa bàn Đà nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
156 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý Bệnh viện Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
157 Truyền thống ngành kế hoạch-Đầu tư thành phố Đà Nẵng (1975-2005) Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
158 Thử nghiệm trồng cỏ Vetiver chống sạt lở trên tuyến đường du lịch Bà Nà Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
159 Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
160 Nghiên cứu triển khai ứng dụng thiết bị năng lượng mặt trời tại các hộ gia đình vùng nông thôn, miền núi thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập