Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
41 ENVIDUS-Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp Thành phố Đà Nẵng Khoa học tự nhiên Đã Nghiệm thu
42 Dự báo quy hoạch khai thác bền vững nguồn nước ngầm thành phố Đà Nẵng trên cơ sở điều tra chất lượng, trữ lượng hiện trạng ô nhiễm và khả năng tự bảo vệ nước dưới đất Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
43 Tăng cường quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp sau cổ phần hoá trên địa bàn Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
44 Điều tra nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam đèo Hải Vân và báo đảo Sơn Trà Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
45 Giải pháp xây dựng mạng Edunet ngành giáo dục - đào tạo thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
46 Văn xuôi Quảng Nam – Đà Nẵng sau 1975 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn Khoa học nhân văn Đã Nghiệm thu
47 Phát triển dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
48 Tiếp nhân và triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin iPortLibNG tại Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
49 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
50 Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
51 Một số giải pháp tăng cường công tác cán bộ nữ hiện nay ở thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
52 Các biện pháp cơ bản nhằm chống gian lận trong cân đo tại các chợ và các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
53 Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng thực lực chính trị và lực lượng cốt cán cách mạng của mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
54 Thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường đã qua đào tạo và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại trường Chính trị thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
55 Kiến trúc đô thị ven biển thành phố Đà Nẵng. Định hướng và giải pháp Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
56 Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
57 Giải pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tại thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
58 Xác định giá trị của từng cấp dự báo cho TP. Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
59 Qui hoạch tuyến giao thông công cộng thí điểm của TP. Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
60 Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển KHCN TP. Đà Nẵng đến năm 2010 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập