Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
221 Áp dụng kiểm toán năng lượng trong sản xuất tại công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
222 Cải tiến đầu Dobby máy dệt khăn ga 615BA-180 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
223 Cải tiến dây chuyền gò giày vải thành dây chuyền gò sản xuất giày vải-giày thể thao Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
224 Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách phường, xã của thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
225 Ứng dụng công nghệ Wash trong sản xuất hàng may mặc Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
226 Đề án điều tra đánh giá nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
227 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý thành phố Đà Nẵng (DANAGIS) phục vụ quản lý Nhà nước. Giai đoạn 1: Xây dựng một phần CSDL nền của hệ thống thông tin địa lý DANAGIS. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
228 Thực trạng sức khỏe và mô hình bệnh tật trẻ em thành phố Đà Nẵng hiện nay-Đề xuất các biện pháp khắc phục Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
229 Khai thác có hiệu quả di sản văn hóa địa phương trong các chương trình du lịch ở thành phố Đà Nẵng-Thực trạng và giải pháp Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
230 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Đà Nẵng hiện nay và những giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đến năm 2010 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
231 Hiện trạng môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường khu du lịch Bà Nà Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
232 Nghiên cứu áp dụng cải tiến qui trình công nghệ lắp ráp giày vải tại Công ty Hữu Nghị Đà nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
233 Thực trạng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ở thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp góp phần thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
234 Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ học vấn và tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động phục vụ yêu cầu CNH, HĐH của thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
235 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa thanh thiếu niên phạm pháp ở Quảng Nam - Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
236 Tập tục cưới, tang ở Đà Nẵng: thực trạng và giải pháp Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
237 Đặc điểm và các yếu tố nguy cơ nhiễm trùng huyết sơ sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
238 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển tải các nghị quyết của Đảng đến cán bộ Đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
239 Thiết kế chế tạo hệ thống xử lý sắt trong nước cấp phục vụ sản xuất tại công ty Dệt Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
240 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản của thành phố và điều kiện tự nhiên, môi trường, sinh thái nhằm cung cấp căn cứ khoa học cho việc bố trí qui hoạch phát triển ngành, lãnh thổ, xây dựng và kế hoạch dự án phát triển KT-XH TP. Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập