Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
181 Hoàn thiện quy trình sản xuất cây Cúc giống thương phẩm từ nuôi cấy mô Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
182 Nghiên cứ, ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
183 Nghiên cứu hoàn thiện quy chế thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
184 Hoàn thiện quy trình sản xuất và ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh vật vào một số loài hoa cúc ở thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
185 Nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
186 Xây dựng chính sách trả lương đối với cán bộ trong lĩnh vực khoa học công nghệ Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
187 Xây dựng cơ sở dữ liệu và nguồn tin khoa học công nghệ nội sinh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
188 Nghiên cứu tác động của môi trường đói với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
189 Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm mực đen của ngư dân quận Thanh Khê Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
190 Ứng dụng công nghệ kiềm co trong điều kiện tận dụng các thiết bị hiện có của Công ty để nâng cao chất lượng khăn bông Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
191 Cải tiến máy dệt GA 615 - BA 180 nhằm đa dạng hóa sản phẩm theo yêu cầu của thị trường Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
192 Xây dựng quy trình chiết xuất Saponin toàn phần từ Ngưu Tất Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
193 Nghiên cứu xử lý ô nhiễm môi trường tại bàu Thạc Gián-Vĩnh Trung và hồ Công viên 29/3. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
194 Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố Quốc phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
195 Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm mới gạch không nung. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
196 Địa danh ở Thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
197 Lựa chọn một số loài hoa phù hợp với điều kiện sinh thái của khu du lịch Bà Nà. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
198 Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cấp quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
199 Nghiên cứu biên soạn lịch sử ngành Tuyên giáo thành phố Đà Nẵng từ năm 1930 đến nay. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
200 Xây dựng mô hình hợp lý về tập hợp và vận động quần chúng gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập