Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Sản xuất thử nghiệm nấm giống cấp II, III từ giống cấp I đối với một số loại nấm
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 11/2002
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Phòng Kinh tế quận Sơn Trà
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập