Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Giải pháp đào tạo và phát triển công nghân lành nghề trong một số ngành công nghiệp chủ yếu của thành phố(cơ khí, giày da, dệt may, chế biến hải sản) thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài Đã nghiệm thu 02/2004
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Sở Công nghiệp TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập