Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
11 Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng Quản lý nhà nước 13/11/2017 13/05/2018 13.768.000.000 đồng Đã nghiệm thu
12 Đề án Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ Quản lý nhà nước 27/07/2020 31/12/2030 651.755.000.000 đồng Đã nghiệm thu
13 Đề án Nâng cấp Trung tâm CNSH thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNSH phục vụ nông nghiệp và y dược cho các tỉnh vùng Nam Trung Bộ Quản lý nhà nước 04/11/2016 31/12/2027 Chưa phê duyệt Đã nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập