Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ2)
Mục tiêu Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật giai đoạn 2
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 14.850.000 đồng
Tập tin đính kèm QD-UBND.PDF.pdf
Ngày bắt đầu 01/01/2013
Ngày kết thúc 31/12/2015
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập