Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại TPĐN
Mục tiêu Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu cho Trung tâm CNSH
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 8.133.293.000 đồng
Tập tin đính kèm 668.QĐ-STC.PDF
Ngày bắt đầu 01/01/2012
Ngày kết thúc 31/12/2014
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập