Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Xây dựng mạng lưới cân đối chứng và kiểm định cân thông dụng tại quận, huyện
Mục tiêu Xây dựng mạng lưới cân đối chứng và kiểm định cân thông dụng tại quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 604.000.000 đồng
Tập tin đính kèm Quyet dinh Phe duyet quyet toan Can doi chung.PDF
Ngày bắt đầu 01/01/2012
Ngày kết thúc 31/12/2014
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập