Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng
Mục tiêu Xây dựng Trụ sở làm việc cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 29.543.842.000
Tập tin đính kèm 6270. QD-UBND Phe duyet nhiem vu quy hoach chi tiet.pdf
Ngày bắt đầu 21/10/2019
Ngày kết thúc 31/12/2020
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ Ngân sách thành phố
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập