Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng
Mục tiêu Đầu tư mua sắm trang thiết cho Trung tâm nhằm từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ của Trung tâm, tăng cường năng lực đo lường, kiểm định chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 17.825.000.000 đồng
Tập tin đính kèm 7409.QĐ-UBND Phe duyet BCKTKT TKNL_01032018100642.pdf
Ngày bắt đầu 30/12/2017
Ngày kết thúc 30/06/2018
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ UBND thành phố
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập