Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ
Mục tiêu Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 3.124.821.000
Tập tin đính kèm 13.QĐ-SKHĐT.pdf
Ngày bắt đầu 06/06/2016
Ngày kết thúc 16/04/2017
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ UBND thành phố Đà Nẵng
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập