Tìm kiếm

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 2 NĂM 2022

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Nghỉ Lễ Tết dương lịch

9h00 Họp giao ban tháng 01/2022 triển khai công tác đầu năm 2022 Giám đốc BGĐ; trưởng, phó các phòng/đơn vị; Bí thư ĐTN Phòng họp số 1 tầng 22 TTHC KHTC, VP
14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 PGĐ Hậu HT số 42 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng VP bố trí xe 43A 00619
15h30-16h00 PGĐ Hậu xét nghiệm Covid Cơ quan Đảng ủy Khối

8h00 Tham dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 (cả ngày) HT số 1, T2, TTHC thành phố
14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng của ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng năm 2021 và triển khai Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư của Ban Bí thư thực hiện một số nội dug Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỹ luật của Đảng PGĐ Hậu HT tầng 4, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố
Lịch công tác khác

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 6 5 7 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập