Tìm kiếm

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 1 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2021 của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ GĐ, PGĐ Bản, VP, QLCN 49 Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng VP bố xe 43E 2879 cho GĐ VP bố trí xe 43A 00619 cho PGĐ Bản
7h30-8h30 GĐ xét nghiệm Covid Cổng số 6,Tòa nhà TTHC thành phố
8h30-09h30 PGĐ Hậu xét nghiệm covid PGĐ Hậu Cổng số 6,Tòa nhà TTHC thành phố
13h30 Tham dự Hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 PGĐ Hậu Khách sạn Sông Hàn, 14 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng VP bố tri xe 43E 00619

7h30 Tham dự Tọa đàm "Thành phố Đà Nẵng 25 năm: Thành tựu và triển vọng" HT số 3, T2, TTHC thành phố
8h00 Họp nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo chức năng năm 2021 của Trung tâm TKNL và Tư vấn CGCN PGĐ Hậu, QLKH, thành viên Hội đồng, TT TKNL Phòng họp Trung tâm TKNL, 49 Thế Lữ VP bố tri xe 43E 00619
9h00 Họp nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo chức năng năm 2021 của Trung tâm hỗ trợ KNĐMST PGĐ Hậu, QLKH, thành viên Hội đồng, Trung tâm hỗ trợ KNĐMST Phòng họp Trung tâm KNĐMST, 49 Thế Lữ VP bố tri xe 43E 00619
13h30 Tham dự Hội thảo thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế - xã hội, phân bổ không gian phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 PGĐ Hậu HT số 3, T2, TTHC thành phố
14h00 Hội nghị CCCCVC Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng GĐ, đại biểu theo giấy mời Hôi trường tầng 3 Trung tâm TĐC VP bố xe 43E 2879 cho GĐ
14h30 Họp nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo chức năng năm 2021 của Trung tâm TKNL và Tư vấn CGCN PGĐ Bản, QLKH, thành viên Hội đồng, TT TKNL Phòng họp số 1, Tầng 22 Trung tâm hành chính
13h00 PGĐ Bản xét nghiệm covid HT số 3, T2, TTHC thành phố

8h00 Dự họp nghe báo cáo tình hình thu ngân sách năm 2021, công tác kết sổ ngân sách năm 2021, phương án bố trí nguồn vốn đầu tư công năm 2022 (dự kiến) PH số 1, T3, TTHC thành phố
7h30 Tham dự Hội thảo thực trạng và định hướng phát triển hạ tầng, đô thị và đất đai thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 PGĐ Bản Hội trường 3, tầng 2, TTHC thành phố
08h30 Họp demo Trang thông tin điện tử Sở KH&CN (nâng cấp năm 2021) - PGĐ Hậu - Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị - Trung tâm DNICT Phòng họp số 1, Tầng 22 VP, DNICT chuẩn bị
14h00 Hội nghị CCCCVC Trung tâm Hỗ trợ KNĐMST Hội trường tầng 3 Trung tâm HTKN, 49 Thế Lữ VP bố xe 43E 2879 cho GĐ
14h00 Họp giao ban UBND thành phố (dự kiến) PHGB, T3, TTHC thành phố
14h00 Dự Tọa đàm tham vấn ý kiến về nội dung đề xuất tích hơp vào quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 PGĐ Hậu HT A201- Trung tâm hành chính quận Sơn Trà VP bố trí xe 43A 00619 cho PGĐ Hậu
14h00 Tham dự Hội thảo khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng" Chặng đường 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 PGĐ Bản HT Đại học Đà Nẵng

8h00 Họp kiểm tra định kỳ đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu đánh giá quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh từ vi sinh vật phân lập tại thành phố Đà Nẵng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC
13h30 Hội nghị CBCCVC Cơ quan Sở GĐ, CTCĐ CQS Toàn thể CCLĐ Cơ quan Sở, Khách mời Hội trường số 2 Tầng 2 TTHC BCH CĐ, VP
15h30 Hôi nghị Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2021 BGĐ; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; toàn thể Cơ quan Sở; Trưởng, phó phòng các đơn vị. Khách mời Hội trường số 2 Tầng 2 TTHC KHTC, VP

8h00 Dự nghe báo cáo quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (dự kiến) Lãnh đạo sở PHGB, tầng3
14h00 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng Đảng ủy Sở KH&CN Bí thư Đảng ủy Đảng ủy, toàn thể đảng viên Sở KH&CN, khách mời Hội trường số 2 Tầng 2 TTHC Đảng ủy
17h30 Dự Hội nghị kết sổ ngân sách nhà nước năm 2021 (dự kiến) Lãnh đạo sở 236 Bạch Đằng


Lịch công tác khác

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 5 8 2 4

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập