Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Center for Application and Services of Science, Technology and Environment
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài CASTE
Trụ sở chính 96 Nguyễn Thái Bình, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 5.000.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Hội Hóa học thành phố Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Hội Hóa học thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Đào Hùng Cường CMND số 201220447 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 08/12/2007
Lĩnh vực hoạt động - Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng sản phẩm nghiên cứu trong các lĩnh vực Hóa học, Môi trường, Sinh học: Sản xuất, chế biến, thu hoạch, bảo quản các sản phẩm hóa học, thực phẩm, dược phẩm; Quản lý và xử lý các loại chất thải, phục hồi và tái tạo môi trường; quan trắc, kiểm soát và xử lý môi trường; Công nghệ gen, vi sinh vật, nhân giống cây trồng và vật nuôi trong nông nghiệp;
- Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ: Phân tích, xác định chỉ tiêu, thông số hóa học, sinh học, môi trường; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra đánh giá phương tiện đo, hệ thống đo, báo cáo kiểm tra đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống quan trắc môi trường; Khảo sát, quan trắc, thử nghiệm đánh giá chất lượng vệ sinh, an toàn các sản phẩm hàng hóa, đánh giá tác động và thực trạng môi trường; Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, dịch vụ giám định số lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tư vấn dự án đầu tư tăng cường trang thiết bị, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát lắp đặt hệ thống thiết bị khoa học công nghệ, y tế, quan trắc môi trường, hệ thống xử lý chất thải; Đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Đào tạo, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về chất lượng, đo lường, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, các hệ thống quản lý, công cụ quản lý chất lượng, năng suất chất lượng và các nội dung có liên quan khác; Bảo trì, sửa chữa, cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ; Cho thuê hệ thống dây chuyền, thiết bị khoa học công nghệ;
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm./.
Ngày cấp phép 19/04/2021
Ghi chú Giấy chứng nhận số 06/2021
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập