Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯƠNG VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính số 68/5 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Hoàng Cộng Hòa
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu triển khai các vấn đề về ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn cung cấp dịch vụ ứng phó sự cố môi trường và các phương án ứng phó các sự cố môi trường, sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất, cứu hộ, cứu nạn cho các doanh nghiệp và địa phương; tổ chức tập huấn, huấn luyện liên quan đến phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường.
Ngày cấp phép 02/12/2020
Ghi chú
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập