Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Danang Polytechnic Institute of Science and Technology
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài DPIST
Trụ sở chính 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 2 tỷ đồng
Cơ quan quyết định thành lập Đại học Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Nguyễn Lan CMND số 201268025 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01 tháng 10 năm 2020
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học công nghệ trong các lĩnh vực thuộc các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;
- Ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;
- Đào tạo, tư vấn và thiết kế các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học công nghệ;
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Bách khoa và Đại học Đà Nẵng.
Ngày cấp phép 19/04/2021
Ghi chú Đăng ký lần 1, ngày 08/6/2018 Đăng ký lần thứ 2: ngày 19/4/2021, Giấy chứng nhận số: 07/2021
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập