Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức Lĩnh vực
Hiển thị danh sách

# Tên tổ chức Lĩnh vực Người đứng đầu Ngày cấp phép
1 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng sản phẩm nghiên cứu trong các lĩnh vực Hóa học, Môi trường, Sinh học: Sản... Đào Hùng Cường CMND số 201220447 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 08/12/2007 19/04/2021
2 TRUNG TÂM XÂY DỰNG VÀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường, tài nguyên thiên nhiên…; Xây dựng mạng lưới thúc đẩy nghiên... Lê Lan Lợi CMND số 205166440 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/7/2008 15/03/2021
3 VIỆN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ DNIIT - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ, tư vấn khoa học, công nghệ trong... Lê Thành Nhân CCCD số 001052007714 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/5/2019 05/03/2021
4 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯƠNG VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG - Nghiên cứu triển khai các vấn đề về ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Hoàng Cộng Hòa 02/12/2020
5 VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ... Nguyễn Tấn Hưng 27/01/2021
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập