Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra các phương tiện đo tại Công ty Điện lực Sơn Trà 12/11/2021

Thực hiện công tác kiểm tra đo lường năm 2021 – Chuyên đề phương tiện đo, phép đo tại các cơ sở sử dụng công tơ điện theo Kế hoạch số 46/KH-SKHCN ngày 01/10/2021, chiều ngày 11/11/2021 Sở Khoa học và...

Tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng 29/10/2021

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ sở sử dụng phương tiện đo, phép đo trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lu...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI TRỤ ... 29/10/2021

Chiều ngày 28/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Triển khai công tác kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Công tác tiêu chuẩn hóa sẽ không ngừng lớn mạnh 15/10/2021

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định tại Lễ Kỷ niệm 51 năm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10 được tổ chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông qua hình thức ...

Kỷ niệm 51 năm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới: Tôn vinh lợi ích to lớn của tiêu chuẩn 14/10/2021

Chiều ngày 14/10/2021 tại thành phố Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 51 năm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10 với hình thức trực tiếp và t...

Áp dụng ISO 9001: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực 14/10/2021

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của mỗi cơ quan hành chính Nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đà Nẵng: Đẩy mạnh công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 23/09/2021

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 giúp chuẩn hóa các quy trình thực hiện công việc, loại bỏ các bước công việc không cần thiết, ngăn ngừa rủi ro trong quá trì...

Kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn qu... 21/09/2021

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về công tác triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (sau đây viết tắt là HTQLCL) trong c...

Kết quả đánh giá, xét tuyển doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021 vòng sơ tuyển của thành phố Đà Nẵng 20/09/2021

Năm 2021, thành phố Đà Nẵng có hai doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia, đó là Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng và Công ty Xăng dầu Khu vực V-TNHH Một thành viên. ...

Đánh giá tại chỗ doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021 25/06/2021

Tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia thành phố Đà Nẵng năm 2021 (Hội đồng sơ tuyển), sáng ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵ...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập