LỊCH CƠ QUAN TUẦN 9 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

10h00 Họp Đảng ủy PBT Hậu, Đảng ủy viên Phòng họp số 1, tầng 22
09h00 Họp Đảng ủy mở rộng PBT Hậu, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ Phòng họp số 1, tầng 22
14h00 Dự họp nghe báo cáo một số nội dung GĐ, phòng QLCN Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

08h00: Họp xét duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Công nghệ Sinh học (đợt 2) PGĐ Vũ T Bích Hậu, Thành viên HĐ, KHTC, TT CNSH Trung tâm Công nghệ sinh học VP bố trí xe
14h00 Họp góp ý thuyết minh đề cương Đề án phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 - PGĐ Hậu; - Phòng: QLCN, KHTC - Trung tâm TKNL&TVCGCN Phòng họp số 1
15h00 Dự trao giấy chứng nhận đăng ksy đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư cho các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng và thông tin về việc bổ sung Khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng PGĐ Hoàng Hội trường tầng 4, Trụ sở Ban Quản lý khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng VP bố trí xe08h30: Họp Triển khai Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 (Đinh Hữu Tuyến) PGĐ Hoàng, QLCN (c Thục, Tuyến), chi đoàn thanh niên Sở, Trung tâm Thông tin KH&CN, Thành Đoàn Đà Nẵng, đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 1, tầng 22


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập