LỊCH CƠ QUAN TUẦN 9 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự Tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố Hội trường Thành ủy
8h30 Tham dự buổi giao mốc dự án mở rộng Trung tâm công nghệ sinh học PGĐ Hậu, KHTC Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng
14h00: Kiểm tra đề tài "Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây bơ trên đất đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Xã Hòa Phú
15h00 Họp BCH Đoàn Sở mở rộng BCH Đoàn Sở, BCH các chi đoàn trực thuộc Phòng họp số 1

8h00 Trao đổi thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Đại diện BGH và Phòng KH&HTQT - GĐ, TPQLKH, PQLCN, PQLKHCN CS, phòng KHTC, VP Phòng họp số 1
14h00 Tham gia phỏng vấn tuyển dụng viên chức của Sở KH&CN PGĐ Hậu, Các thành viên Ban kiểm tra, giám sát, đại diện Sở Nội vụ Phòng họp số 1 Văn phòng
14h00 Họp giao ban đối ngoại và kinh tế đối ngoại PGĐ Ngộ Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h00: Họp góp ý Kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định 88 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo GĐ, phòng QLCN, TTTKNL, TTTT, KHTC, Bí thư Đoàn, khách mời theo CV 137 PH 100 chỗ Phòng QLCN chủ trì
8h00 Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 PGĐ Ngộ Trung đoàn BB971 (Khối phố Khánh Sơn - Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu, Đà Nẵng)
11h00 Tiếp đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về triển khai Chương trình năng lượng mặt trời và Chương trình quy hoạch năng lượng và bền vững của TPT Lãnh đạo sở Phòng Khánh tiết số 2, tầng 2, TTHC thành phố
14h30 Làm việc với UBND xã Hòa Ninh GĐ, TTCNSH, Anh Quang (Phòng QLCS) TTCNSH chuẩn bị

9h00 Làm việc với TTTT về kế hoạch củng cố và phát triển TTTTKHCN (Hoãn) GĐ, PGĐ Hậu, phòng KHTC,VP, cán bộ chủ chốt TTTT Phòng họp số 01
14h00 Dự Hôị nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Cổng thông tin điện tử thành phố PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập PCT Trần Văn Miên PGĐ Ngộ, P.KHTC Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC, 24 trần Phú

9h30 Tham dự cuộc họp để nghe các đơn vị báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bên lề Tuần lễ Hội nghị APEC 2017 Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập